ผู้บริหาร

นายอินทร กิตติก้อง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ในการไปทัศนศึกษา นักเรียนต้องการไปทัศนศึกษาสถานที่ใดมากที่สุด
ทะเล
น้ำตก
ภูเขา
โบราณสถาน
พิพิธภัณฑ์ต่างๆ
สวนสัตว์
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/08/2011
ปรับปรุง 30/06/2016
สถิติผู้เข้าชม 701296
Page Views 879732
บุคลากรทั้งหมด
รูปบุคลากร
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
11 ส.ค. 54 ถึง 12 ส.ค. 54 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
17 ส.ค. 54 ถึง 19 ส.ค. 54 สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - มัธยมศึกษาปีที่ 6  ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่  ณ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และงานแสดงเทคโนโลยี  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ณ อุทยานเกษตร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในวันที่ 17  สิงหาคม  2554  เวลา 9.00-15.00 น. 
คณะวิทยาศาสตร์ และ อุทยานเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
19 ส.ค. 54 ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ณ จังหวัดเลย
นำนักเรียนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ณ จังหวัดเลย  ออกเดินทางเวลา 04.00 น. ไป คุนหมิง  ภูกระดึง  แก่งคุดคู้  อ.เชียงคาน   และไปจังหวัดหนองคาย แวะไหว้พระที่วัดหลวงพ่อพระไสย
29 ก.ย. 54 กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554  โรงเรียนสีหราชเดโชชัย  จะดำเนินการสอบ ระหว่างวันที่ 28-29  กันยายน  2554 
โรงเรียนสีหราชเดโชชัย แต่งกายด้วยชุดนักเรียน กลุ่มวิชาการ
25 ต.ค. 54 การลงเวลามาปฏิบัติราชการของข้าราชการครู ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
ให้คณะครูลงเวลามาปฏิบัติราชการของข้าราชการครู  ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ตั้งแต่วันที่ 25  ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป
31 ต.ค. 54 วันเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2554
18 พ.ย. 54 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2554

ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสีหราชเดโชชัย  มาร่วมประชุมผู้ปกครอง ในวันศุกร์  ที่ 18 พฤศจิกายน 2554  เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป

ณ โรงเรียนสีหราชเดโชชัย / ชุดสุภาพ งานกิจการนักเรียน / งานวิชาการ
30 พ.ย. 54 ถึง 01 ธ.ค. 54 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2554
ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่นวิทยายน กัลยาณวัตร ขามแก่นนคร และ นครขอนแก่น
16 ธ.ค. 54 การแข่งขันกีฬาภายใน (กีฬาสี)
30 ธ.ค. 54 ทำบุญโรงเรียนและจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
12 ม.ค. 55 ถึง 13 ม.ค. 55 สอบวัดผลกลางภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2554
โรงเรียนสีหราชเดโชชัย/ชุดนักเรียน กลุ่มวิชาการ
18 ม.ค. 55 ถึง 20 ม.ค. 55 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย รับการประเมินภายนอก จากบริษัทมาตรฐานการศึกษา แม็ค จำกัด
ณ โรงเรียนสีหราชเดโชชัย
19 ม.ค. 55 กิจกรรมทักษะวิทยาศาสตร์ โดยนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ณ โรงเรียนสีหราชเดโชชัย
18 ก.พ. 55 ถึง 19 ก.พ. 55 การสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2554 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร / เครื่องแบบนักเรียน วิชาการ
27 ก.พ. 55 การสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2554 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ณ โรงเรียนบ้านหนองกุง วิชาการ
28 ก.พ. 55 ถึง 29 ก.พ. 55 การสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2554 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ณ โรงเรียนบ้านหนองกุง /ชุดนักเรียน วิชาการ
02 มี.ค. 55 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบ ป.6 ม.3 และ ม.6
ณ โรงเรียนสีหราชเดโชชัย / ชุดนักเรียน
05 มี.ค. 55 ถึง 06 มี.ค. 55 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2554
วิชาการ
08 มี.ค. 55 ถึง 09 ก.พ. 55 การสอบ LAS และ NT ของนักเรียน ป.2 ป.5 และ ม.2
วิชาการ
12 มี.ค. 55 ถึง 14 มี.ค. 55 การจัดกิจกรรม โปรแกรมไทยคิดดี
ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด จังหวัดขอนแก่น
30 เม.ย. 55 ถึง 03 พ.ค. 55 รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4
08 พ.ค. 55 คณะครูลงเวลาการมาปฏิบัติราชการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
12 พ.ค. 55 รายงานตัวเพื่อมอบตัว
รายงานตัวเพื่อมอบตัว
ณ โรงเรียนสีหราชเดโชชัย แต่งกายด้วยชุดนักเรียนที่เรียบร้อย วิชาการ
17 พ.ค. 55 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
23 พ.ค. 55 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
นักเรียน แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน ผู้ปกครอง ชุดสุภาพ ณ โรงเรียนสีหราชเดโชชัย
14 มิ.ย. 55 วันไหว้ครู
26 มิ.ย. 55 วันสุนทรภู่
ร.ร. สีหราชเดโชชัย
30 ก.ค. 55 ถึง 31 ก.ค. 55 สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2555
12 ส.ค. 55 วันแม่แห่งชาติ
17 ส.ค. 55 ศึกษาดูงานวันวิทยาศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
27 ก.ย. 55 ถึง 28 ก.ย. 55 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2555
โรงเรียนสีหราชเดโชชัย กลุ่มวิชาการ
01 ต.ค. 55 ถึง 02 ต.ค. 55 ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม
05 ต.ค. 55 คณะครูส่งเกรดนักเรียนระดับ ม. 3 และ ม. 6
09 ต.ค. 55 คณะครูส่งเกรดนักเรียน ระดับชั้น ม. 1,2,4 และ 5
งานทะเบียนและวัดผล
11 ต.ค. 55 ถึง 30 ต.ค. 55 ปิดภาดเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
29 ต.ค. 55 คณะครูเริ่มมาปฏิบัติราชการ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
งานทะเบียนและวัดผล กลุ่มวิชาการ โรงเรียนสีหราชเดโชชัย
30 พ.ย. 55 การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2555
07 ธ.ค. 55 กำหนดการจัดกิจกรรมเลี้ยงต้อนรับท่าน ผอ.อินทร กิตติก้อง และเลี้ยงส่ง ท่าน ผอ.ประวิทย์ กาสา
25 ธ.ค. 55 จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส
28 ธ.ค. 55 จัดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ และทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน (29 ธ.ค.)
07 ม.ค. 56 ถึง 08 ม.ค. 56 สอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2555
โรงเรียนสีหราชเดโชชัย / ชุดนักเรียน กลุ่มวิชาการ
31 ม.ค. 56 ถึง 04 ก.พ. 56 การรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 2
ณ โรงเรียนสีหราชเดโชชัย กลุ่มวิชาการ
07 ก.พ. 56 ถึง 11 ก.พ. 56 รับสมัครนักเรียน ชั้น ป.1
ณ โรงเรียนสีหราชเดโชชัย / การแต่งกายชุดนักเรียน วิชาการ
10 ก.พ. 56 ประกาศผลการรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 2
17 ก.พ. 56 มอบตัวนักเรียนชั้นอนุบาล 2
17 ก.พ. 56 ประกาศผลการรับนักเรียน ชั้น ป.1
24 ก.พ. 56 มอบตัวนักเรียนชั้น ป.1
14 มี.ค. 56 ถึง 18 มี.ค. 56 รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1, ม.4

รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4  ในระหว่างวันที่ 14-18  มีนาคม 2556 โดยจะประกาศผลการรับสมัครภายในวันที่ 31 มีนาคม 2556 และมอบตัวในวันที่ 31 มีนาคม  2556

09 พ.ค. 56 ถึง 15 พ.ค. 56 คณะครูลงเวลามาปฎิบัติราชการ
16 พ.ค. 56 เปิดภาคเรียนที่ 1/2556
17 พ.ค. 56 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
03 มิ.ย. 56 วิธีการเลี้ยงสุนัขที่ถูกต้องและเหมาะสม
ร.ร.สีหราชเดโชชัย ศูนย์บริการวิชาการ มข. ร่วมกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
06 มิ.ย. 56 สภากาแฟสีหราช
โรงเรียนสีหราชเดโชชัย
13 มิ.ย. 56 พิธีไหว้ครู
17 มิ.ย. 56 ถึง 19 มิ.ย. 56 นักเรียนชั้น ม.1-2 ร่วมกิจกรรมไทยคิดดี
ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ จ.ขอนแก่น / แต่งกายชุดนักเรียน โรงพยาบาลธัญญารักษ์
20 มิ.ย. 56 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและพระพุทธศาสนาในอาเซียนสู่สถานศึกษา
ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น  ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ  เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันการศึกษาและชุมชนท้องถิ่น  จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพระพุทธศาสนาในอาเซียนสู่สถานศึกษาขึ้น
ณ โรงเรียนสีหราชเดโชชัย / ชุดนักเรียน
26 มิ.ย. 56 กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
19 ก.ค. 56 ไปทำบุญวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ วัดอดุลย์แก้วมอดี
01 ส.ค. 56 ถึง 02 ส.ค. 56 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2556
12 ส.ค. 56 วันแม่แห่งชาติ
19 ส.ค. 56 ศึกษาดูงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
12 ก.ย. 56 ถึง 14 ก.ย. 56 ทัศนศึกษาที่ชลบุรี
25 ก.ย. 56 งานมุทิตาจิตคุณครูนิรันดร์ เถื่อนตีนกง
26 ก.ย. 56 ถึง 27 ก.ย. 56 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2556
03 ต.ค. 56 ถึง 04 ต.ค. 56 คณะครูส่งเกรดนักเรียน
งานทะเบียนและวัดผล กลุ่มวิชาการ
11 ต.ค. 56 ถึง 27 ต.ค. 56 ปิดภาคเรียนที่ 1/2556
28 ต.ค. 56 วันเปิดภาคเรียนที่ 2/2556
29 ต.ค. 56 ถึง 30 ต.ค. 56 แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
06 พ.ย. 56 ถึง 09 พ.ย. 56 นักเรียนไปร่วมโครงการตามรอยพ่อ
กทม.
12 พ.ย. 56 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนสีหราชเดโชชัย
06 ธ.ค. 56 การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556
06 ม.ค. 57 คัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
07 ม.ค. 57 ถึง 08 ม.ค. 57 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2556
09 ม.ค. 57 ทำสัญญาจ้างผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว